Biodata


Cr.HAJI RAHIM BIN HARON
KAUNSELOR BERDAFTAR MALAYSIA 0397
PERUNDING KERJAYA/MOTIVATOR (SAMBILAN) 
                         PERAKUAN AMALAN LESEN 01548 - AKTA KAUNSELOR 1998 (AKTA 580)
     16 TAHUN SEBAGAI KAUNSELOR
18 TAHUN SEBAGAI HOME TUTOR SEJAK 1998-KINI 

     JURULATIH PERASA (PEMBIMBING RAKAN SEKERJA)
WWW.KAUNSELINGKERJAYA.COM  (MAKLUMAT KERJAYA PELAJAR SEKOLAH/IPT)
WWW.KAUNSELINGORGANISASI (MAKLUMAT PENGURUSAN PENTADBIRAN & KEPIMPINAN ORGANISASI)
WWW.KAUNSELINGKELUARGA.COM (MAKLUMAT BERKAITAN KAUNSELING KELUARGA)
 KELAYAKAN                                                                 
Ijazah Sarjana Muda Sains ( Pendidikan  Bimbingan Kaunseling ) UTM 2002                                            
Sarjana ( Pendidikan Bimbingan & Kaunseling ) - PENYELIDIKAN KAUNSELING KERJAYA UTM 2008
Phd ( Pengurusan & Pentadbiran ) – Sedang melanjutkan pelajaran ketika ini 2009-kini
H/P: 016-7196322                                                               EMAIL : rahim_nanie@yahoo.com